Základní škola u Říčanského lesa je nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Připravena je široká nabídka mimoškolní zájmové činnosti, což napomáhá k ochraně žáků před sociálně-patologickými jevy. Vše má dále za cíl podpořit účast žáků na životě školy. Školu nelze chápat jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování. My chceme umožnit širokému okruhu lidí zde kvalitně trávit volný čas a maximálně využít potenciál materiálních podmínek.

Škola podporuje aktivní využití volného času dětí, ideálně pokud vede k získání nových znalostí a rozvoji schopností. Proto ZŠ u Říčanského lesa nabízí ucelený program mimoškolních aktivit. Vedení kroužků zajišťují kvalifikovaní lektoři (někdy i přímo naši učitelé) s profesionálním přístupem. Zejména v případě cizích jazyků se snažíme o maximální návaznost zájmových kurzů na povinnou školní výuku. Všech nabízených aktivit mohou využít také žáci jiných škol.

Tanec s ATS Domino


Taneční kurzy Ivy Bičišťové, které jsou prvním schůdkem pro členství v tanečním klubu ATSDOMINO, působí na naší škole již 2. rokem.

Holčičky se v loňské sezóně věnovaly základní pohybové průpravě a stylu disko dance a již po 8 měsících tančení se zúčastnily velké taneční show v Rock opeře, která se konala v březnu 2015. V červnu obsadily v divadle U22 v Uhříněvsi na taneční přehlídce 1. místo ze všech zúčastněných tanečních škol. Některé z nich postoupily do soutěžního týmu dětí v Uhříněvsi, aby stejně jako jejich kamarádi z jiného týmu taneční školy bojovaly v republikových a mezinárodních soutěžích o cenné kovy. Takhle vypadala naše loňská sezóna. Z Mistrovství světa 2015 jsme totiž přivezli se soutěžním týmem z Prahy 11 hned zlatou medaili za choreografii I love my country a stříbrnou za choreografii Pod hladinou. Radost, která byla obrovská, vypadala asi takto. Stejně tak jako v uplynulých letech - medaile totiž vozíme ze soutěží již 17 let.

Základní taneční kurz probíhá každou středu v čase 14.00 - 15.00 v tělocvičně školy. V současné chvíli tančí 22 slečen a jeden kluk. Několik volných míst ještě najdeme. Přihlášky na www.atsdomino.cz nebo na tel: 603108236

„Nejdůležitější je dát dětem kvalitní základ. Naučit je vnímat a ovládat své tělo v kombinaci s hudbou. Děti zjistí, jak se správně protáhnout, co naopak nedělat, aby si neublížili. Nejlepší motivací dětí je jejich úspěšnost, která je individuální, a pro každého znamená něco jiného. Pro jednoho pochvalu od trenéra, pro druhého osobní zlepšení, pro dalšího odvahu vystoupit před diváky, pro jiného být mistrem světa. Tohle všechno dokážeme dětem splnit.“ Hlavní trenérka Iva Bičišťová

„Dětem přeji do budoucnosti výdrž překonávat vlastní hranice, stejné nadšení jako teď a sebedůvěru“ prozradila trenérka Nikola Kříž, která také s dětmi v tělocvičně ZŠ U Říčanského lesa pracuje.

ATS DOMINO„Rok v Dominu mi osobně přinesl obrovskou radost ze své "nesportovní" dcery, která se stala o hodně pohyblivější a které tanec přináší momentálně velkou radost a obrovský koníček. Myslím, že jí tancováním vzrostlo sebevědomí a poznala, že když bude makat, může ostatní dohnat a být stejně dobrá jako její taneční vzory. A já jsem nadšena, že ji to baví a že se hýbe“ prozradila nám přímo maminka malé tanečnice.

Kontakt:
Iva Bičišťová
hlavní trenér a manager taneční školy AT studio Domino, majitelka tanečních kurzů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420603108236

Kroužky pro děti


LOGOPřihlášku a více informací naleznete na www.krouzky.cz nebo na tel.: 777 133 639.
Přihlášené děti z 1. pololetí se přihlašovat nemusí, počítáme s nimi :o)
Na nové kamarády se těší pedagogové školského zařízení KROUŽKY!
 
 
 
Pozor! Již spuštěno přihlašování na oblíbený letní Kroužkový tábor!
 
Boj. sporty a sebeobrana,Hip-hop, Výtvarná výchova, Gumičkování + Korálkování, Elektrokroužek, Atletika, Keramika, Tenis, Florbal, Počítače a internet, Divadlo a dram. výchova, Vaření, Angličtina, Sportovní a míčové hry, Vědecké pokusy, Flétna, Anglická konverzace, Badminton
 

Máte vlastní kroužek? Chcete jej nabídnout?


Prostory školy pronajímáme za zvýhodněných podmínek dalším subjektům, které pracují s žáky naší základní školy. Navíc nabízíme možnost propagace na nástěnce v budově školy a také zde na našem webu. Z organizačních důvodů ovšem nepovolujeme žádné náborové akce, rozdávání letáčků, účast na třídních schůzkách ani ukázkové hodiny přímo ve škole při vyučování!

Rodiče upozorňujeme na to, že tyto činnosti již nejsou pod organizační záštitou školy - vždy se jedná o vztah mezi klientem (rodiče, žáci) a organizací (agentura, sdružení, klub) - škola pouze pronajímá prostory a nemůže nést jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu zájmové činnosti.

Kroužky v číslech:

  • přes 30 různých mimoškolních aktivit nabízí Základní škola u Říčanského lesa každý rok
  • bezmála 600 účastníků se pravidelně zapojuje v každém školním roce do mimoškolních aktivit zajišťovaných naší školou

Kroužky a kurzy začínají zpravidla od 1. října a probíhají přímo ve škole. Počet dětí v kroužku zaručuje individuální přístup lektora a naše organizace zajišťuje bezpečnost dětí (lektor vždy vyzvedne děti od pedagoga a po skončení kroužku je předá buď rodičům, nebo zpět pedagogovi).

Ohlasy rodičů:

Je naší společnou snahou kvalitu kroužků neustále zvyšovat a za vynaložené finanční prostředky poskytovat to nejlepší. I proto pravidelně mezi rodiči probíhá dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit zpětnou vazbu a podněty pro další práci s dětmi.

Na základě posledního dotazníkového šetření byla přijata následující opatření: 

  • rodič na začátku roku získává tematické plány a cíle kroužku
  • rodič má k dispozici přímý e-mail na lektora
  • agentura zasílá informace o suplování či zrušení kroužku rodiči e-mailem
  • lektor vede portfolio prací či výrobků žáka a 2krát ročně při dnu otevřených dveří jej předkládá rodičům (není-li dohodnuto jinak)