Kdo vydá potvrzení o trvalém pobytu dítěte?

 
Doklad „potvrzení o trvalém pobytu dítěte“ k zápisu do 1. třídy vydává oddělení evidence obyvatel na Komenského náměstí.