Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že ze závažných organizačních důvodů bude:

v pondělí 16. listopadu 2015 vyhlášeno ředitelské volno.

V době ředitelského volna nebude zajištěno zájmové vzdělávání ve školním klubu a ve školní družině, nebudou probíhat kroužky.