Hlasování ZŠ U Říčanského lesa

Žákům IV. až IX. třídy byl předložen seznam všech kázeňských přestupků. Měli přidělit kladný hlas těm přestupkům, které mají být trestány napomenutím nebo důtkou, a záporný hlas těm přestupkům, které by takto trestány být neměly. Žáci měli možnost rozdat 8 kladných a 4 záporné
hlasy. Platilo přitom pravidlo, že za jeden záporný hlas museli rozdat dva kladné hlasy.
Hlasování se zúčastnilo 238 žáků a 8 učitelů a proběhlo v rámci jedné vyučovací hodiny. Žáci svůj názor vyjadřovali anonymně na připravený papírový hlasovací lístek.
Předmětem tohoto dokumentu je prezentace výsledků tohoto hlasování - jak žáci a učitelé seřadili kázeňské přestupky - a související analýza získaných dat.