Jestli zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření na poradně v dostatečném předstihu před zápisem.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

Vzhledem k počtu spádových dětí (již nyní přes 100) nebudeme mít prostorovou možnost pro otevření přípravné třídy.

Jiné děti, než ty které spádově příslušejí naší škole, nebudeme mít možnost přijmout. Jsme limitováni celkovou kapacitou školy.