3.základní škola u Říčanského lesa Říčany vyhlašuje výběrové řízení na výmalbu školy. Všechny důležité informace v přílohách:
 
Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti
 
Krycí list nabídky
 
Seznam poddodavatelů
 
Smlouva o dílo
 
VZMR 5 – Výmalba 3. základní škola u Říčanského lesa
 
Odpověď VZMR 5/2021 - Výmalba prostor 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany
 
Protokol o průzkumu trhu