MILÍ PRVŇÁČCI,

PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI, ŠKOLA JEŠTĚ DALEKO, PŘESTO SE NA VÁS JIŽ TĚŠÍ PANÍ UČITELKY I STARŠÍ SPOLUŽÁCI. TAKÉ VY SE JIŽ MŮŽETE TĚŠIT NA ZNÁMÉ TVÁŘE I NOVÉ KAMARÁDY. UŽIJTE SI LÉTO A PŘIJĎTE V ZÁŘÍ PLNI ENERGIE A NOVÝCH ZÁŽITKŮ, BUDEME SE SPOLU UČIT NOVÝM VĚCEM, HRÁT SI A POZNÁVAT SVĚT 😊.

Vážení rodiče,

dne 28. 6. jsme z MŠMT obdrželi rozhodnutí o navýšení kapacity k 1. 9. 2021; k datu 1. 9. tedy přijmeme zbývající část dětí, které požádaly o přerušení správního řízení.

Co vše je potřeba zařídit, než Vaše dítě nastoupí do první třídy?

Zahájení školní docházky 2021/2022 bude ve středu 1. září 2021. Děti přijdou s rodiči do určené třídy. Seznamy dětí v jednotlivých třídách budou vyvěšeny na informační tabuli ve vestibulu školy. Veškeré další informace, rozvrhy a dokumenty obdržíte od vaší třídní učitelky ve třídě.

První den (1. 9. 2021) - děti přijdou bez aktovky, nebudou se ani přezouvat. První den strávíme spolu čas od 8.30 do 9.15. Dále si krátce převezmou děti paní vychovatelky a proběhne úvodní třídní schůzka.

Druhý den (2. 9. 2021) – děti přinesou věci nakoupené podle seznamu (najdete v příloze), aktovku a další potřebné věci a vyplněné dokumenty.

Od třetího dne bude probíhat program dle rozvrhu.

Školní družina

Zápisní lístky

Doplnění údajů odchodů apod. bude možno v září na třídních schůzkách nebo u paní vychovatelky.

Platby ve ŠD

Přihlášením žáka do ŠD vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit úplatu za ŠD. Platba proběhne bezhotovostně. Poplatek za ŠD je placen ve dvou dílčích platbách: září - prosinec 1200,-Kč a leden - červen 1800,-Kč. Ředitel školy může rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty ve ŠD na základě odůvodněné žádosti rodičů (pokud je prokázán nárok na vyplácení pomoci v hmotné nouzi).

Číslo účtu:  2063225329/800

Variabilní symbol: 777

Do zpráv pro příjemce : ŠD - jméno příjmení  a třída žáka (ŠD Jan Novák 1.A)

Provozní doba a vyzvedávání žáků

Ranní ŠD je v provozu od 6:30 do 8:00 hod., odpolední družina začíná od konce vyučování žáků do 17 hodin.

Rodiče si žáky vyzvedávají od 13:45 do 14:00 hodin, od 14:45 do 15:00hodin, od 15:45 do 16 hodin a dále již průběžně do 17:00 hodin. Je nutné dodržovat včasné vyzvedávání žáků do 17:00 hodin.

Žáci odchází ze ŠD tak, jak je uvedeno v zápisním lístku (zde je nutné uvést všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat nebo zda bude dítě chodit samo). Z důvodu bezpečnosti žáka je nutné jakékoliv změny týkající se zejména odchodu dítěte ze ŠD podávat písemně (je třeba uvést, zda jde dítě samo nebo s doprovodem, v kolik hodin, datum a podpis zákonného zástupce). Škola nemůže brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky, prostřednictvím zpráv SMS nebo e-mailem

Organizační podmínky ŠD

Z ranní družiny v 8:10 hod. jsou žáci vychovatelkou odvedeni do třídy. Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky opět ve třídě přímo od třídních učitelů. Žáci ŠD mohou navštěvovat kroužky a kurzy, které škola či jiné organizace nabízí. Po dobu těchto kroužků vždy přebírá zodpovědnost za žáka lektor příslušného kroužku. Ten si také žáky z družiny vyzvedne i odvede zpět.

Do ŠD je vybíráno:

150,-Kč na pitný režim (kupujeme dětem sirupy), dále se z této částky hradí drobný výtvarný materiál.

2ks papírových kapesníků – krabička

1ks lepidlo – tyčinka

Věci na převlečení na pobyt venku, si můžou děti nechávat v šatně, prosíme tyto věci podepsat.

 

V případě dotazů se obraťte na vedoucí vychovatelku:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jídelna

Začátkem července bude na www.stravovani.ricany.cz informace pro nové strávníky. Bude stanoven čas v průběhu letních prázdnin, kdy bude možno vyřídit si vše kolem obědů tak, aby se předešlo dlouhým frontám v září. K dispozici bude přihláška k vyplnění. S sebou 100,- Kč na čip.

Kroužky

Začátkem září bude představena nabídka kroužků pro nový školní rok. Lektoři vyzvedávají děti z družiny a po skončení programu je vrací zpět.

Seznam

Rodiče prosíme o zajištění:

 • 2 měkkých tužek (HB), ořezávátka, gumy, nůžek (ostré, bez kulaté špičky)
 • desek na písmena a na číslice
 • desek na sešity A4
 • cvičebního úboru
 • látkového sáčku na cvičební úbor
 • přezůvek s plnou patou a světlou podrážkou
 • hadříku, většího kelímku, štětců (2 ploché a 2 kulaté, silný a slabý), igelitové pleny na Vv a lepidla (tuhý Kores), voskovek
 • obaly na sešity a učebnice se budou řešit až v září podle tvaru, počtu a velikosti
 • AKTOVKY NA ZÁDA + PENÁLU
 • pastelek silné trojboké (vydrží déle a tolik se nelámou)
 • stíratelné tabulky A5 s fixem a hadříkem