Vážení rodiče, milí žáci,

opatření (uzavření škol) v souvislosti COVID – 19 na dočasnou dobu, jejíž délku nevíme, nás vede k nutnosti zůstat s žáky ve stálém kontaktu a zadávat jim podklady k „domácí výuce“. Jednotliví vyučující budou zadávat zvládnutelná témata, nicméně není možno po několik týdnů pouze přešlapovat na místě a procvičovat. Vyučující budou vyžadovat zpětnou vazbu ve formě elektronicky odevzdaných domácích úkolů a dále stručné informace od rodiče („Cvičení splnil. Novák“). Takové učivo bude formálně vzato za probrané, po návratu do školy bude zhruba týden na shrnutí a zopakování. Vyučující budou zadávat práci vždy v pondělí. Upřesňována bude ve středu. Domácí úkoly prosíme odevzdávat e-mailem příslušnému vyučujícímu do čtvrtka, aby mohl dát žákům v pátek zpětnou vazbu. Ohledně angličtiny pro třídy, kde je DynEd platí 20 minut denně pracovat aktivně v tomto prostředí, vyučující sledují on-line aktivitu jednotlivých žáků, současně budou nabízet alternativní úkoly pro ty, kdo by se z různých důvodů nemohli na DynEd přihlásit. Od třídních učitelů obdržíte kontakty na další vyučující.

Dobrou mysl a pevné zdraví všem!

P.S. Pro žáky: neseďte stále u telefonů, chvilku si zacvičte, jezte ovoce, necourejte se po obchodních centrech a buďte ohleduplní ke starším.wink

Dalibor Dudek, ředitel

Zajímavé zdroje pro domácí přípravu:

ČEŠTINA - https://www.umimecesky.cz/; https://www.gramar.in/cs/; http://cestina.diktaty.cz/; https://www.onlinecviceni.cz/; https://skolakov.eu/ (také prvouka, vlastivěda, AJ)

MATEMATIKA - https://khanovaskola.cz/ (a další předměty); https://skolakov.eu/; https://www.umimematiku.cz/; https://www.onlinecviceni.cz/; www.matika.in/cs/; www.nabla.cz (také ČJ, BIOL, CH, FY); https://isibalo.com (M, CH, FY)