Informace: COVID-19

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se pokud možno v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

V případě, že se žáci nebo zaměstnanci školy vrací po jarních prázdninách ze zasažených oblastí, je doporučeno po návratu kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Doporučení MZ občanům ČR přijíždějícím z Itálie

http://www.khsstc.cz/dokumenty/doporuceni-mz-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z-italie---aktualizace-5700_5700_161_1.html

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!


Mohu cestovat do severní Itálie?


Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD. 
 

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.

 

Doporučení Krajské hygienické stanice Praha - Východ

V případě, že člověk v současné době nebo době krátce minulé vycestuje nebo se vrátí (rozhodné datum návratu 22. 2. 2020 a dále) z oblasti zasažené infekcí (pevninská Čína, Jižní Korea, Italie oblast Benátska a Lombardie) je doporučeno, pokud pociťuje zdravotní obtíže, tuto skutečnost nahlásit Krajské hygienické stanici pro Prahu-Východ na tel. +420 234 118 254 nebo se informovat o dalším postupu na informační lince zřízené Státním zdravotním ústavem ČR tel. +420 724 810 106.

V případě vycestování do zasažených oblastí se lidé vystavují skutečnosti, že s velkou pravděpodobností budou v místě nebo po návratu podrobeni protiepidemiologickým opatřením.

Doporučuje se v současné době necestovat do zahraničí.

Zákaz cestovat do postižených oblastí nebyl vydán. Jedná se pouze o doporučení.

 

Aktuální informace: COVID-19

 

Sledujte aktuální informace na stránkách:

  • Ministerstva zdravotnictví ČR

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

  • Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

http://www.khsstc.cz/

  • Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí:

  • DROZD

https://drozd.mzv.cz/