V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že ze závažných organizačních důvodů bude:

  1. a 30. června 2020 vyhlášeno ředitelské volno.

Odůvodnění:

Ředitelské volno vyhlášeno ze závažných organizačně provozních důvodů v souvislosti s COVID – 19.

Poznámka:

Pro žáky, kteří se včas zaregistrují v době ředitelského volna bude zajištěno zájmové vzdělávání ve školní družině.