V rámci snahy o neustálé zlepšování poskytovaných služeb v oblasti stravování jsme pro Vás, ve spolupráci s vedením města, připravili e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na tuto adresu můžete zasílat svoje náměty, přání či připomínky k poskytované službě.

Vaše podněty budou také předmětem jednání stravovací komise, ve které zasedají zástupci vedení společnosti SCOLAREST a města Říčany. Základní škola a městský úřad má určité možnosti, jak ovlivnit chod školní jídelny, proto je možno se v případě jinak neřešitelných obtíží obracet i přímo na na vedení školy či města.