Školní jídelna

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám sdělili, že společnost ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. se stala vítězem výběrového řízení na zajišťování stravovacích služeb pro školy a další zařízení v našem městě a od 1.září 2018 tak nahradí stávající společnost SCOLAREST, které vypršela koncesní smlouva.

Pro plynulý přechod k nové stravovací společnosti a zajištění stravování Vašich dětí od 4. září 2018, prosíme, učiňte neprodleně tyto kroky:

  1. Zrušte si trvalý příkaz u společnosti Scolarest (do 31.8.2018), která Vám zároveň sděluje, že všechny zůstatky, které jsou na dosavadním kontu dítěte, budou automaticky vráceny. Pokud máte změněné číslo účtu nebo jste platili v hotovosti, kontaktujte pracovníka Scolarestu na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (od 31.8. do 31.10.2018 budou vaše individuální dotazy vyřizovány)
  2. Na odkazu: Přihláška ke stravování vyplňte přihlášku ke stravování pro vaše dítě (součástí je i souhlas se zpracováním osobních dat – nutné!), vytiskněte, podepište a předejte (sami nebo prostřednictvím vašeho dítěte) v níže uvedených časech pracovníkům společnosti ARTER. Přihláška se vyplňuje i pro získání čipu k vstupu do školy.
  3. Společně s vyplněnou přihláškou je nezbytně nutné přinést i čip, který je třeba zaevidovat do nového stravovacího systému (zaeviduje pracovník ARTERU)
  4. Prostřednictvím e-mailu ze školy získáváte login a heslo pro vstup do webové aplikace na adrese https://stravovani.ricany.cz, pomocí níž můžete z domova dětem i nadále objednávat ze tří druhů jídel na každý den. Odkaz bude dostupný i přes webové stránky školy.
  5. Dále získáváte variabilní symbol, který je vždy nutno uvádět u každé platby na nové číslo účtu spol. ARTER, CATERINGOVÝ SERVIS S.R.O.:   7480030277/0100

(bez variabilního symbolu nebude platba identifikována a nebude zařazena na konto strávníka)

  1. Zaměstnanci společnosti ARTER jsou připraveni se Vám podle potřeby věnovat, a to nejméně po celý první týden v době od 8:00 – do 15 hodin (i déle), aby se mohli všichni zájemci přihlásit ke stravování. V dalších dnech podle hodin uvedených ve vnitřním řádu.
  2. Od čtvrtka 6.9. se vaří standardně, tři jídla na výběr, výdej obědů na čip.
  3. Rodiče prvňáčků a ty děti, které během prázdnin ztratily čip, si mohou v kanceláři zakoupit nový (cena 100 Kč – vratná záloha).
  4. Ceny za jeden oběd zůstávají stejné jako v loňském školním roce:

Žáci 7 – 10 let 24,70Kč;                                žáci 11 – 14 let 28,40 Kč;              žáci 15 let a více 31,10

Objednávání obědů lze pouze elektronicky do 14:00 hodin předešlého dne. V případě, že žák onemocní  nebo nemá objednáno, lze oběd doobjednat nebo odhlásit do 8:15 ráno telefonicky na tel. 323 666 539.

 

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám sdělili, že společnost ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. se stala vítězem výběrového řízení na zajišťování stravovacích služeb pro školy a další zařízení v našem městě a od 1.září 2018 tak nahradí stávající společnost SCOLAREST, které vypršela koncesní smlouva.

Další informace v sekci "Školní jídelna"

Vážení rodiče,

Od 1.9.2015 dochází ke změně cen za obědy, které jsou stanoveny vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování.

V rámci snahy o neustálé zlepšování poskytovaných služeb v oblasti stravování jsme pro Vás, ve spolupráci s vedením města, připravili e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na tuto adresu můžete zasílat svoje náměty, přání či připomínky k poskytované službě.

Kontakt na provozovatele jídelny:

 

Vedoucí školní jídelny:  
Telefon:

 

E-mail:  
Stravovací komise:  
Web: