Děkujeme dětem i rodičům, kteří se zúčastnili sportovně společenské akce naší školy (D)oběhni školu. Celkem se podařilo na dobrou věc vybrat 16.104,- Kč...
 

Dobrý den pane řediteli,

já i můj syn děkujeme Vám, celému učitelskému kolektivu i všem dětem a rodičům, kteří se zúčastnili akce RUN AND HELP pro mého syna Milana Roubala. Velice si vážíme toho, co jste pro Milana udělali. Víme, že konec školního roku je velice náročný na čas, protože se musí vyřešit spousta věcí a děti již myslí spíše na prázdniny než na školu. O to více si ceníme Vaší akce i výsledku, který přinesla. Určitě Vás tato akce stála nemálo úsilí.

Nemohli jsme ani uvěřit, kolik peněz jste pro Milana vybrali, když jsme dostali darovací smlouvu od Konta Bariéry. Milanovi to velice pomohlo, jelikož se přestěhoval do startovacího bytu, kde potřebuje hodně kompenzačních pomůcek. Do té doby měl vše, co potřeboval, v nemocnicích nebo v lázních. Teď již musí vše zvládat sám. V Praze Malešicích bydlel tři měsíce a nyní od 1. 9. 2017 se stěhuje do bytu zvláštního určení pro vozíčkáře do Hornomlýnské ul. v Kunraticích. Je to blízko lesa a Milan se velice těší, že bude opět moct užívat přírodu, tak jako kdysi v Říčanech, kde bydlel rovněž u lesa, i když nyní na elektrickém vozíku. Jeho fyzická kondice se pomaloučku zlepšuje a elektrický vozík mu pomáhá dostat se mimo byt. 

Tak ještě jednou vřelé díky všem a přání dobrého zdraví posílají Milan a Anna Roubalovi.