Hlavní událost

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 - aktualizace

Celý článek

Další aktuality

INFORMACE NEJEN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

POMŮCKY aktovku přezůvky – ne pantofle cvičky – tenisky + oblečení na TV penál – 3 tužky č. 2 – vždy ořezané, gumu, ořezávátko s krytem baly na sešity a učebnice bal na...

SEZNAM PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem, jejíž nedílnou součástí bylo doporučující stanovisko...

Matematický Klokan

Žáci naší školy ze 4.B dosáhli vynikajícího úspěchu v soutěži Matematický klokan. V celostátní konkurenci 105 668 žáků obsadil Matěj Hercik 1. místo s maximálním možným ziskem...

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM do 6. třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka konaným 30. května od 08:30 v budově školy   přihláška k přijímacím...

Velikonoční výstava

Velikonoční výstava Velikonoční výstava je plná prací žáků z říčanských škol   plakát - viz odkaz

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Chcete, aby Vaše dítě lépe poznalo prostředí školy, seznámilo se s budoucími kamarády a pedagogy, vyzkoušelo si, jaké je to být žáčkem? Pak...

Co si počít s nadáním dětí

Co si počít s nadáním dětí? Dne 15. března se na naší škole uskutečnilo setkání s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (součást Evropské rady...
IMAGE

Absolventský ples

Absolventský ples Srdečně zveme rodiče i žáky školy na absolventský ples 9. A a 9. B ZŠ u Říčanského lesa, který se koná dne 8. 4. 2016 v 19 hodin v KC Labuť, Říčany...

Děti dodatečně přijaté do 1. ročníku školního roku 2016/2017 ke dni 11. 3.

Děti dodatečně přijaté do 1. ročníku školního roku 2016/2017 ke dni 11. 3.Ředitel školy rozhodl, že uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se v souvislosti...

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,dovolujeme si Vás pozvat na tradiční velikonoční jarmark, který ve škole pořádáme dne 22. března od 17 hodin. Současně si můžete...

Zápis do první třídy – zbývá několik volných míst

Zápis do první třídy – zbývá několik volných míst Vážení rodiče, abychom využili zcela kapacitu školy, rozdělíme ve čtvrtek 10. 3. mezi 27 zbývajících zájemců několik...

Rozhodnutí o přijetí - děti přijaté do prvního ročníku školního roku 2016 – 2017

Rozhodnutí o přijetí - děti přijaté do prvního ročníku školního roku 2016 – 2017 Vážení rodiče, již v průběhu zápisu do první třídy začalo být zřejmé, že se od roku...

Velikonoční tvůrčí dílny

Velikonoční tvůrčí dílny Školní družina připravila tvůrčí dílny pro děti i rodiče. Přihlaste se včas, počet míst je omezen.   viz leták: JARNÍ DÍLNY  
IMAGE

Spolupracující škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Spolupracující škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Naše škola podepsala dne 25. 2.2016 smlouvu o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí...

Přípravné třídy – elektronický zápis

Přípravné třídy – elektronický zápis Návod k vyplnění žádosti Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu Zápis naleznete na: http://pripravka.ricany.cz Pokud...

Petice

Petice proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ulici   Petiční výbor proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ul., dále přes Mejto na křižovatku U...

Pozvánka

Pozvánka: Dejme dětem šanci projevit své nadání Pod stejným názvem připravila ZŠ u Říčanského lesa setkání rodičů i školáků s ředitelkou Společnosti pro talent a nadání PhDr....

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 15.02.2016 od 10:30 Kategorie: I.A – 6. a 7. roč., I.B – 8. a 9. roč. -     Poslech s porozuměním -    ...

Zápis do 1. třídy – důležitá registrační čísla

Zápis do 1. třídy – důležitá registrační čísla Vážení rodiče, podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno...

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Kdo vydá potvrzení o trvalém pobytu dítěte?  Doklad „potvrzení o trvalém pobytu dítěte“ k zápisu do 1. třídy vydává oddělení evidence obyvatel na Komenského náměstí.

 

Pilotní škola Fred Spolupracující škola:Univerzita J. E. Purkyně