Hlavní událost

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 - aktualizace

Celý článek

Další aktuality

Žáci u lesa rozhodnou o 20.000,- Kč

Model a možnosti participativního rozpočtování žáky naší školy výrazně oslovily. Jde vlastně o praktický proces výuky, kdy žáci mají příležitost podílet se na přímém...

KURZ TURISTIKY, SPORTŮ A HER V PŘÍRODĚ - 6. ROČNÍK

Závazné přihlášky budou vybírat třídní učitelé 1. 9. 2016 na společné třídní schůzce, případně do 6. 9. 2016 přinesou žáci do školy. Současně se závaznou přihláškou, je...

Organizace školního roku 2016 - 17

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí:  úterý 31. ledna 2017 Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2017 Podzimní prázdniny: středa 26. října a...

Začátek školy - zkrácená výuka

1. 9. 2016 všichni žáci od 8.30 do 9.15   2. 9. 2016 žáci 1. stupně (včetně prvních tříd) od 8.30 do 12.10 žáci 2. stupně od 8.30 do 13.05   od 5. do 9. 9. 2016 výuka...

INFORMACE NEJEN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

POMŮCKY aktovku přezůvky – ne pantofle cvičky – tenisky + oblečení na TV penál – 3 tužky č. 2 – vždy ořezané, gumu, ořezávátko s krytem baly na sešity a učebnice bal na...

SEZNAM PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem, jejíž nedílnou součástí bylo doporučující stanovisko...

Matematický Klokan

Žáci naší školy ze 4.B dosáhli vynikajícího úspěchu v soutěži Matematický klokan. V celostátní konkurenci 105 668 žáků obsadil Matěj Hercik 1. místo s maximálním možným ziskem...

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM do 6. třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka konaným 30. května od 08:30 v budově školy   přihláška k přijímacím...

Velikonoční výstava

Velikonoční výstava Velikonoční výstava je plná prací žáků z říčanských škol   plakát - viz odkaz

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Chcete, aby Vaše dítě lépe poznalo prostředí školy, seznámilo se s budoucími kamarády a pedagogy, vyzkoušelo si, jaké je to být žáčkem? Pak...

Co si počít s nadáním dětí

Co si počít s nadáním dětí? Dne 15. března se na naší škole uskutečnilo setkání s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (součást Evropské rady...
IMAGE

Absolventský ples

Absolventský ples Srdečně zveme rodiče i žáky školy na absolventský ples 9. A a 9. B ZŠ u Říčanského lesa, který se koná dne 8. 4. 2016 v 19 hodin v KC Labuť, Říčany...

Děti dodatečně přijaté do 1. ročníku školního roku 2016/2017 ke dni 11. 3.

Děti dodatečně přijaté do 1. ročníku školního roku 2016/2017 ke dni 11. 3.Ředitel školy rozhodl, že uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se v souvislosti...

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,dovolujeme si Vás pozvat na tradiční velikonoční jarmark, který ve škole pořádáme dne 22. března od 17 hodin. Současně si můžete...

Zápis do první třídy – zbývá několik volných míst

Zápis do první třídy – zbývá několik volných míst Vážení rodiče, abychom využili zcela kapacitu školy, rozdělíme ve čtvrtek 10. 3. mezi 27 zbývajících zájemců několik...

Rozhodnutí o přijetí - děti přijaté do prvního ročníku školního roku 2016 – 2017

Rozhodnutí o přijetí - děti přijaté do prvního ročníku školního roku 2016 – 2017 Vážení rodiče, již v průběhu zápisu do první třídy začalo být zřejmé, že se od roku...

Velikonoční tvůrčí dílny

Velikonoční tvůrčí dílny Školní družina připravila tvůrčí dílny pro děti i rodiče. Přihlaste se včas, počet míst je omezen.   viz leták: JARNÍ DÍLNY  
IMAGE

Spolupracující škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Spolupracující škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Naše škola podepsala dne 25. 2.2016 smlouvu o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí...

Přípravné třídy – elektronický zápis

Přípravné třídy – elektronický zápis Návod k vyplnění žádosti Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu Zápis naleznete na: http://pripravka.ricany.cz Pokud...

Petice

Petice proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ulici   Petiční výbor proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ul., dále přes Mejto na křižovatku U...

 

Pilotní škola Fred Spolupracující škola:Univerzita J. E. Purkyně